Algemene voorwaarden

1. De klant is zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van de juiste informatie bij het intakegesprek. Dit zodat de massage zo verantwoordelijk en veilig mogelijk kan worden uitgevoerd

2. Metanoia Holistic stelt geen medische diagnose. De medewerker kan u echter wel een advies meegeven voor een bezoek aan de huisarts, specialist of therapeut.

3. Indien u contra-indicaties heeft, dient u dit aan te geven/bespreekbaar te maken.

4. Bij het maken van een afspraak, word altijd gevraagd om de NAW gegevens.

5. Alle vertrouwelijke informatie die u ons verstrekt, zal niet worden verstrekt aan derden zonder uw schriftelijke toestemming.

6. Metanoia Holistic is niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van persoonlijke bezittingen van de klant.

7. Elke afspraak die gemaakt is (via de website, telefonisch als via de email) is bindend.

8. Een afspraak kan uiterlijk 24 uur van te voren kosteloos worden gewijzigd of geannuleerd. Voor te laat geannuleerde of vergeten afspraken zal het afgesproken bedrag, volgens het tarief van de website, alsnog worden nagefactureerd.

9. Voorafgaand de behandeling of direct na de behandeling kan men contant afrekenen. Een online betaalverzoek behoort ook tot de mogelijkheden.

10. Facturen dienen binnen 14 dagen na de factuurdatum te zijn voldaan. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Metanoia Holistic gerechtigd een rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Metanoia Holistic.

11. Metanoia Holistic is niet aansprakelijk voor negatieve gevolgen (schade en of letsel, bij- of nawerkingen) van de behandeling, al dan niet door onjuiste informatie of verzwijgen van blessures en/of ziektes.